Länk till alternativ presentation kommer kanske här finnas i framtiden.


Johan T-Katiska, född innan Berlinmurens fall 1989 i norra Europa, död någon gång, i Världen, var en landsortskosmopolit, skribent, musiker, men främst en kolbaserad livsform.[1]


Från att primärt ha ägnat sig åt perifera[2] musikaliska utsvävningar började han, som han själv uttryckte det: "...med lika delar fascination och fasa", föra anteckningar över det han observerade i sin omvärld.[3] Med tiden fick delar av detta material struktur och han publicerade det via offentliga plattformar; i egen såsom extern regi.


Av oklar anledning har denna aktivitet avtagit över tid utan några indikationer på varför. Gissningsvis är detta inte ett permanent tillstånd.


Sin vana trogen drog han sig ofta tillbaka till subkulturernas områden även då formell utbildning och textproduktion tog tid i anspråk. Utöver musik bereddes plats för tankar om (fri) programvara, relaterade ämnen som programspråk, politik, filosofi (mest prominent politisk filosofi), läsning, allehanda självstudier och i spridda perioder TV-spel.[4]


Ibland gick han, ovanligt nog för ett exemplar Hominidaefamiljen, i ide. Orsaken till detta är inte känd. Det finns dock beskrivet i litteraturen.


I övrigt är informationen om denna varelse utspridd och oklar.


Som kuriosa för den intresserade finns kontaktinformation fortfarande att hitta på hans hemsida. [5]


1. Györkiev, L.; Horbath, M. (1983). Monografi: Personer och Särintressen, 1976. Oslo: Centralpressen, s. 350. ISBN 443-0116-01-Q
2. Adjektivet "perifer" var förbehållet exklusivt honom, utöver när det inte var det, överträdelser registreras inte på någon straffskala; Katiska, J; Nym, A; (2028). a.a. sid. 347
3. Generell församlings Specialkommitté för Problem (2019) [PDF]
4. Styenseb (2037). Lakonisk Årsbok, 2031. Lilla London: Pressyltanpress AB sid. 63-68. Libris 666-666-?6X
5. https://j-tk.se/. Läst 16 April 2019.


~